Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

Budowa strażnicy – generalny wykonawca

Komenda Miejska PSP w Bytomiu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty