Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

Budowa strażnicy – informacja o wykluczeniu

Komenda Miejska PSP w Bytomiu zawiadamia o wykluczeniu z postępowania dot.: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: „Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”.
Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania