Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Aktualności

Ćwiczenia Powiatowe 2020

23 września w budynku dekoratorni Opery Śląskiej w Bytomiu przy
ul. Łagiewnickiej odbyły się ćwiczenia powiatowe, w których udział wzięli strażacy Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz Ochotniczej Straż Pożarnej ze Stolarzowic.
Tematyka ćwiczeń dotyczyła taktyki prowadzenia działań gaśniczych
i ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych w budynkach magazynowych.
Przygotowano także specjalny tor przeszkód, a obiekt zadymiono, aby zasymulować warunki pożarowe.
W trakcie zajęć przećwiczono także scenariusz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacji, gdy poszkodowani zostaną strażacy biorący udział w działaniach. Rota RIT (z ang. Rapid Intervention Team) czyli wytypowana rota do ratowania rannych strażaków miała za zadanie odnalezienie poszkodowanych i bezpieczną ewakuację ich na zewnątrz.

Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji oraz Pracowników Opery Śląskiej
w Bytomiu za umożliwienie przeprowadzenia tego rodzaju ćwiczeń.