Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego

W dniu 19.06.2018r. odbyly się ćwiczenia SGRWN Bytom w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego.
Miejscem ćwiczeń był zbiornik wodny „Barbara” znajdujący się przy ul Kędzierzyńskiej.

Celem przeprowadzenia ćwiczeń było :

 1. Przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych oraz poszukiwawczych na zbiornikach wodnych z wykorzystaniem elementów działań technicznych prowadzonych przez nurków i zastępy współpracujące.
 2. Ocena prawidłowości prowadzenia działań z zachowaniem przestrzegania przepisów BHP.
 3. Ocena mobilności Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno- Nurkowego COO Bytom.
 4. Doskonalenie wzajemnej współpracy podczas działań ratowniczych pomiędzy podmiotami funkcjonującymi na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu.
 5. Wypracowanie zasad i sposobów organizacji wspólnych akcji ratowniczych Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego z zastępami JRG.
 6. Zapoznanie ćwiczących ze sprzętem znajdującym się na wyposażeniu jednostki.
 7. Doskonalenie współpracy pomiędzy Kierującym Działaniem Ratowniczym, a Kierującym Pracami Podwodnymi.
 8. Sprawdzenie praktycznej znajomości wykorzystania posiadanego sprzętu specjalistycznego.
 9. Sprawdzenie umiejętności prowadzenia korespondencji radiowej zgodnie z zasadami.
 10. Ewakuacja osoby utrzymującej się na powierzchni wody przy pomocy podstawowego sprzętu ratownictwa wodnego.
 11. Odnalezienie i ewakuacja osoby znajdującej się w toni wodnej.
 12. Odnalezienie osoby uczestniczącej w zdarzeniu, która oddaliła się z miejsca zdarzenia.
 13. Wydobycie zatopionego pojazdu na brzeg przy użyciu dostępnego sprzętu.