Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

IV Śląski Kongres Prawa Oświatowego

15 października w auli Państwowych Szkół Budownictwa – Zespół Szkół przy ul. Powstańców 10 odbył się IV Śląski Kongres Prawa Oświatowego, podczas którego funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, na zaproszenie organizatorów, wygłosili pogadankę nt „Przepisów przeciwpożarowych w praktyce szkolnej”.
Bryg. Dariusz Szczęsny przybliżył uczestnikom przepisy prawa związane z obiektami zakwalifikowanymi do kategorii ZL i jakiego typu wymagania bezpieczeństwa są z tym związane dot. m.in przejść ewakuacyjnych, sprzętu ochrony ppoż.
Mł.ogn. Wojciech Krawczyk natomiast skupił uwagę na zasadach ewakuacji szkół i przedszkoli, zasadach zachowania się podczas zagrożenia, nie tylko w miejscu pracy oraz informacjami dotyczącymi kampanii „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

Kongres zorganizowany został przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM z siedzibą w Katowicach.