Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Kadra

KOMENDANT

Komendant Miejski:

Z-ca Komendanta Miejskiego:

mł. bryg. mgr Marek TREFON

mł. bryg. mgr Tomasz RUTKOWSKI

WYDZIAŁ OPERACYJNO-SZKOLENIOWY

Naczelnik wydziału:

Młodszy inspektor:

mł. kpt. mgr inż. Rafał BORZEK

mł. asp. Wojciech KRAWCZYK

WYDZIAŁ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

Naczelnik wydziału:

bryg. mgr inż. Dariusz SZCZĘSNY

Zastępca naczelnika wydziału:

st. kpt. mgr inż. Mariusz WYSTEMP

Młodszy inspektor:

asp. mgr Jacek MANIA

Starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych:

mgr inż. Jolanta MORAWIEC

SEKCJA KWATERMISTRZOWSKO – TECHNICZNA

Kierownik sekcji:

asp. sztab. mgr Marzena POLAKIEWICZ

Starszy specjalista:

mł. bryg. mgr inż. Przemysław RUBIŃSKI

Starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich:

mgr Aleksandra PANDER

SEKCJA ORGANIZACYJNO – KADROWA

Kierownik sekcji:

mł. kpt. mgr Agnieszka HAŃDEREK

Starszy specjalista ds. organizacyjno – kadrowych:

mgr Ewelina DRZYMALLA

SEKCJA FINANSÓW

Główny księgowy:

st. kpt. mgr Agnieszka RYŚ

Technik:

sekc. mgr Magdalena GRABOWSKA

Starszy specjalista ds. finansów:

mgr inż. Justyna KLEINMICHEL