Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Kadra

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Zakres zadań JRG:

  1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze,
  2. Utrzymywanie w gotowości do prowadzenia działań ratowniczych,
  3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami funkcjonującymi w rejonie działania jednostki w zakresie prowadzenia działań ratowniczych,
  4. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do objęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu,
  5. Organizowanie ćwiczeń i doskonalenia zawodowego.

DOWÓDCA JRG

Dowódca Jednostki:

bryg. mgr Krzysztof GIEL

Zastępca Dowódcy Jednostki:

mł. bryg. mgr Przemysław KRYSIAK