Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Kadra

SKKM i PCZK

Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego stanowią specjalnie wydzielone, zabezpieczone i wyposażone w środki techniczne pomieszczenia znajdujące się w budynku będącym siedzibą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu.
SKKM pełniło rolę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do dnia 14 kwietnia 2008 roku i podporządkowane mu były do dyspozycji wszystkie uzgodnione, dostępne w mieście siły i środki ratowniczo-ochronne. Od 14 kwietnia 2008 r. zadania PCZK w dni robocze od 6.00 do 22.00 wykonują pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Bytomiu, zaś w pozostałych godzinach zadania te wykonują Dyżyrni SKKM. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego jest jednocześnie Punktem Alarmowym dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bytomiu.

Służba na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego pełniona jest przez strażaków PSP zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
W celu prawidłowego funkcjonowania SKKM, a w szczególności w  zakresie koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych, ustala się etatową i nieetatową obsadę osobową SKKM.

Etatową obsadę osobową SKKM stanowią:
– Dyżurny operacyjny,
– Pomocnik dyżurnego operacyjnego.
Etatowa obsada dyżurna SKKM pełni służbę całodobowo w systemie trzyzmianowym (24/48 godzin).

Obsada PCZK

Podinspektor:

Adam SZNAJDER

Podinspektor:

Leszek LISOWSKI

Referent:

Jarosław RABARZYŃSKI

Podinspektor:

Przemysław Zagórski

Główny specjalista:

Wojciech Kuc