Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Kadra

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego

Ratownictwo na zbiornikach i obszarach wodnych oraz zalodzonych polega na wykonywaniu czynności z zakresu ratownictwa medycznego, chemicznego, ekologicznego, technicznego lub gaszeniu pożarów. Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego prowadzą działania ratownicze w zakresie podstawowym (na powierzchni) i specjalistycznym (prace podwodne). Grupy te prowadzą również działania o charakterze humanitarnym w tym polegające głównie na poszukiwaniu i wydobywaniu zwłok oraz przedmiotów pochodzących z przestępstwa.

Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego w KM PSP w Bytomiu została powołana rozkazem nr 24/2000 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z dnia 16 listopada 2000 roku.
Do 2000 r. strażacy płetwonurkowie z JRG Bytom zdobywali i podnosili swoje kwalifikacje na bazie OSP Bytom Sucha-Góra.
Aktualnie bytomska grupa liczy 49 członków, w tym: 8 kierujących pracami podwodnymi, 4 nurków, 13 młodszych nurków oraz 24 płetwonurków. W skład grupy wchodzi 3 instruktorów KDP CMAS oraz SSI, 3 płetwonurków ze stopniem wyższym, 15 ze stopniem średnim i 21 ze stopniem podstawowym.
Na wyposażeniu grupy znajduje się samochód ratownictwa wodno-nurkowego SCANIA,łódź śrubowa płaskodenna – Ratowniczo-Desantowa MARIMS 550, ponton ratowniczy FALCON 400 oraz 13 kompletów sprzętu nurkowego.
Corocznie grupa uczestniczy w kilkudziesięciu akcjach związanych głównie z poszukiwaniem i wydobywaniem osób oraz poszukiwaniem przedmiotów w tym samochodów, które zatopiono lub wpadły do zbiorników wodnych.

Strażacy ze SGRW-N w Bytomiu uczestnicząc w ćwiczeniach na zbiornikach otwartych przyczyniają się do podniesienia bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą, a w razie konieczności podejmują dziania ratownicze w tym udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Strażacy ze SGRW-N w Bytomiu reprezentują województwo śląskie w zawodach sportowych w tym w: Euroregionalnych Mistrzostwach Polski Strażaków w Płetwonurkowaniu, Mistrzostwach woj. ślaskiego w Płetwonurkowaniu, Mistrzostwach Marynarki Wojennej w Płetwonurkowaniu zajmując czołowe miejsca.