Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

OSP

OSP Górniki

OSP Górniki
ul. Żołnierska 41
tel. 032 286 72 86

RYS HISTORYCZNY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GÓRNIKACH od 1924 do 2019

    Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach została założona w maju 1924 roku przez miejscowych obywateli tj: Smuda, Heliosch, Lis Józef, Koj Józef, Lis Ferdynand, Nierychlok Teodor, Lis Paweł, Hercok Gustav, Papiorek Ignacy, Kensy Ernert, Goławski.

Na pierwszym zebraniu spośród w/w założycieli został wybrany zarząd, którego komendantem został druh Gustav Hercok.

Od początku strażacy pracowali w trudnych warunkach, gdyż nie mieli stałego pomieszczenia na przechowywanie sprzętu strażackiego. W owych czasach wielką pomocą okazało się wsparcie z jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej w Mikulczycach, która dostarczyła sprzęt strażacki i objęła opieką naszą jednostkę.

Już pod koniec roku 1924 władze gminne zauważają  dynamiczny rozwój jednostki, w wyniku czego zostaje zakupiona pompa ręczna wraz z wozem konnym. W tym samym czasie rolnik, Karol Ogiołda zostaje wyznaczony do tego, aby w razie pożaru stawił się z parą koni. Było to duże ułatwienie dla  straży, gdyż częste pożary budynków krytych strzechą zmuszały strażaków do jak najszybszej interwencji.

W roku 1933 nowym komendantem został Lis Józef.

W tym samym roku miejscowy wójt postanowił wybudować na własnym terenie dwa garaże do przechowywania sprzętu pożarniczego.

W roku 1935 z funduszu gminnego zakupiono pierwszą motopompę marki Fischer M-800 (cały czas znajduje się w naszej jednostce) wraz z dwukołową przyczepką, na której umieszczono niezbędny sprzęt pożarniczy.

W roku 1935 został przydzielony pierwszy wóz bojowy na którym mieściło się dziesięciu strażaków. ( marki nie ustalono)

W sierpniu 1957 roku rozpoczęły się prace przy budowie obecnej strażnicy. Obiekt oddano do użytku w listopadzie  1959 roku.

W roku 1999  z okazji 75 lecia został nadany nadany sztandar dla  jednostki.

W roku 2006 podczas festynu został przekazany do jednostki wóz bojowy marki Magirus zakupiony przez Urząd Miasta w Bytomiu. Podczas tej samej uroczystości najwyższym odznaczeniem, Złotym Krzyżem Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP, został odznaczony długoletni komendant OSP Górniki Płonka Horst.

W roku 2007 podczas uroczystości Miejskich Dnia Strażaka w Suchej Górze  jednostka została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

W roku 2014 z okazji 90 lecia jednostka zorganizowała I Bytomski Zlot Magirusów, a kolejne edycje tego wydarzenia w latach 2015, 2016 i w 2018.

W roku 2016 po ponad 40 latach nie używania pierwszej motopompy marki Fischer, druhowie uruchomili ją i wzięli udział w Zlocie Zabytkowych Motopomp w Szemrowicach.

Rok 2016 to również dobudowa pierwszej części garażu wsparta przez UM w Bytomiu i Pana Janusza Golla oraz Jakuba Modrzyńskiego. Podczas spotkania opłatkowego 19 grudnia nastąpiło otwarcie garażu i przekazanie w użyczenie  lekkiego samochodu bojowego z KM PSP w Bytomiu Renault Mascott. W ten sposób po raz pierwszy w historii w jednostce znalazły się dwa wozy bojowe.

Rok 2017 to przełomowe wydarzenie historii tego OSP.  15 września do jednostki przyjechał pierwszy fabrycznie nowy wóz bojowy Iveco Eurocargo, zakupiony ze środków wspólnych pochodzących z Gminy Bytom, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tego samego roku oddano do użytku drugą część garażu sfinansowaną w całości przez druhów i  Pana Janusza Golla.

Początek roku 2018 to włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Obecnie jednostka liczy 42 członków czynnych 4 honorowych i 33 wspierających. Na wyposażeniu znajdują się 3 wozy bojowe.

Obecny zarząd

Hubert SIMON – prezes
Marek WRODARCZYK – naczelnik
Adam BRYNICZKA – z-ca naczelnika
Joachim TOMSZIK – skarbnik
Patrycja BRYNICZKA – sekretarz