Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Aktualności

Powołanie Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru

29 stycznia na terenie budowy nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu zawiązany został Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, w skład którego weszli:
– Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski,
– Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz,
– Przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Janas,
– II Zastępca Prezydenta Miasta Bytomia Waldemar Gawron,
– Sekretarz Miasta Bytomia Mirosław Luks,
– Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu st.kpt. Agnieszka Ryś.
Zadaniem Komitetu jest pozyskanie środków na ufundowanie sztandaru dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu oraz opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej historii struktur straży pożarnej w Bytomiu wraz z przeprowadzeniem uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem pożarniczym.
Pierwszy sztandar bytomscy strażacy otrzymali po II wojnie światowej w 1945 roku, który ufundowany został przez mieszkańców Bytomia.
Kolejny sztandar, po prawie 40 latach bytomskiej Zawodowej Straży Pożarnej również ufundował Społeczny Komitet utworzony przez mieszkańców w 1984.
Od powstania Państwowej Straży Pożarnej w 1991 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu nie posiada sztandaru.

Budowa nowej strażnicy zakończy się w II kwartale tego roku, a podczas uroczystego otwarcia Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w  Bytomiu zostanie przekazany nowy sztandar.