Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Aktualności

Spotkania w ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność”.

4 lutego w Szkole Podstawowej nr 44 w Bytomiu odbyło się spotkanie ze strażakiem podsumowujące zajęcia w ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność” ogłoszonej przez Wojewodę Śląskiego.
Celem kampanii jest edukacja w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków związanych z bezpiecznym zachowaniem w domu oraz pozyskania wiedzy o zagrożeniach związanych z tlenkiem węgla i pożarami. Adresatami kampanii są uczniowie klas III szkół podstawowych. Dla każdej szkoły, która zgłosiła deklarację przystąpienia do kampanii przygotowano komplet materiałów dydaktycznych składający się z podręcznika metodycznego dla nauczyciela prowadzącego zajęcia i kartę pracy (ćwiczeń) dla ucznia pt. „Mądre rady Żarka – psa strażaka. Podręcznik dotyczący zapobiegania nieszczęśliwym zdarzeniom w domu”. Projekt realizowany jest w szkołach podczas zajęć z nauczycielami a ostatnia lekcja podsumowująca to spotkanie z strażakiem. Jest to okazja do podsumowania całego cyklu i wręczenia dyplomów za udział.
Do tej edycji Kampanii, która zakończy się na przełomie marca i kwietnia 2020 przystąpiło 20 bytomskich szkół z łączną liczbą 747 uczniów i 43 nauczycielami.