Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Statystyki roczne 2018

Rodzaj Ilość interwencji
Pożary Małe 806
Średnie 7
Duże 1
Bardzo duże 0
Razem 814
Miejscowe Zagrożenia Małe 321
Lokalne 1414
Średnie 29
Duże 3
Gigantyczne 0
Razem 1767
Alarmy Fałszywe Złośliwe 29
W dobrej wierze 205
Z inst. wykryw. 84
Razem 318
Pożary
i Miejscowe Zagrożenia
w/g obiektów
obiekty użyt. publicznej 9/68
obiekty mieszkalne 175/973
obiekty magazynowe 1/2
obiekty produkcyjne 7/9
środki transportu 39/203
uprawy 4/7
lasy 4/1
inne 575/504
Miejscowe Zagrożenia w/g rodzaju zagrożenia Huragany 170
Przybory wody 0
Opady śniegu 2
Opady deszczu 51
Chemiczne 196
Radiologiczne 0
Budowlane 115
Ekologiczne 6
Infrastruktury komunalnej 44
Drogowe 220
Kolejowe 0
Wodne 9
Medyczne 149
Udział Strażaków PSP, OSP oraz innych służb PSP 17907
OSP 2059
Pogotowie Ratunkowe 1120
Pogotowie Energetyczne 42
Pogotowie Gazowe 147
Policja 2426
Straż Miejska 79
PIOŚ 0
Wojsko 2
Inne służby 1507
Straty Pożary 3181 tys. zł
Miejscowe zagrożenia 4110 tys. zł
Razem 7291 tys. zł
Zużyto Wody 566 m3
Środki pianotwórcze 700 l
Neutralizatory 114 kg
Sorbenty 4050 kg
Ofiary śmiertelne Pożar /
Miejscowe zagrożenia
4/16
Ranni strażacy Pożar /
Miejscowe zagrożenia
2/1
Ranni inni Pożar /
Miejscowe zagrożenia
25/269
Ogółem Zdarzeń 2899