Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Statystyki roczne 2019

Ogółem Zdarzeń 3054
Rodzaj Ilość interwencji
Pożary Małe 824
Średnie 9
Duże 0
Bardzo duże 2
Razem 835
Miejscowe Zagrożenia Małe 366
Lokalne 1544
Średnie 33
Duże 1
Gigantyczne 0
Razem 1944
Alarmy Fałszywe Złośliwe 19
W dobrej wierze 182
Z inst. wykryw. 74
Razem 275
Pożary / Miejscowe Zagrożenia
w/g obiektów
obiekty użyt. publicznej 7/93
obiekty mieszkalne 146/1039
obiekty magazynowe 1/3
obiekty produkcyjne 8/9
środki transportu 27/191
uprawy 0/3
lasy 3/1
inne 643/605
Miejscowe Zagrożenia w/g rodzaju zagrożenia Huragany 304
Przybory wody 6
Opady śniegu 52
Opady deszczu 31
Chemiczne 205
Radiologiczne 0
Budowlane 122
Ekologiczne 3
Infrastruktury komunalnej 63
Drogowe 200
Kolejowe 0
Wodne 11
Medyczne 155
Udział Strażaków PSP, OSP oraz innych służb PSP 18653
OSP 2868
Pogotowie Ratunkowe 428
Pogotowie Energetyczne 28
Pogotowie Gazowe 127
Policja 1131
Straż Miejska 72
PIOŚ 0
Wojsko 0
Inne służby 928
Straty Pożary 4937 tys. zł
Miejscowe zagrożenia 4660 tys. zł
Razem 9597 tys. zł
Zużyto Wody 3829 m3
Środki pianotwórcze 1570 l
Neutralizatory 785 kg
Sorbenty 5256 kg
Ofiary śmiertelne Pożar /
Miejscowe zagrożenia
4/26
Ranni strażacy Pożar /
Miejscowe zagrożenia
1/2
Ranni inni Pożar /
Miejscowe zagrożenia
27/216