Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Aktualności

Uroczyste ślubowanie

W dniu 18 października 2019 r., w Komendzie Miejskiej PSP w Bytomiu odbyło się ślubowanie 4 nowo przyjętych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystej zbiórki przed strażnicą ślubowanie przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu bryg. Mirosław Synowiec.

Podczas ślubowania obecni byli funkcjonariusze Komendy Miejskiej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz pracownicy cywilni a także rodziny nowo przyjętych strażaków. Uroczystość odbyła się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001r. ws. ceremoniału składania ślubowania przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ceremoniału Pożarniczego.

Rota Ślubowania

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,

świadom podejmowanych obowiązków strażaka

UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ

Być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia

ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.

Wykonując powierzone mi zadania,

ŚLUBUJĘ

przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać

polecenia przełożonych.

ŚLUBUJĘ

strzec tajemnicy państwowej i służbowej, a także honoru,

godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”