Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Aktualności

Wspólne ćwiczenia

W dniu 13 sierpnia w nieużytkowanym budynku przy ul. Feliksa w Bytomiu odbyły się ćwiczenia doskonalące z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, w których uczestniczyli strażacy z KM PSP w Bytomiu oraz OSP Górniki. Ponadto zajęcia obejmowały współpracę z jednostkami OSP podczas zwalczania tego typu pożarów. Ćwiczenia zrealizowane zostały dzięki uprzejmości zarządcy Bytomskich Mieszkań w budynku przeznaczonym do rozbiórki.