Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Prewencja

Wypadek drogowy

Będąc świadkami wypadku drogowego, zobowiązani jesteśmy do udzielenia pomocy poszkodowanym.

W pierwszej kolejności winniśmy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce wypadku tak, aby nie dopuścić do powstania następnych.

W tym celu należy:

  • „zasłonić” miejsce wypadku swoim samochodem, który powinien mieć włączone światła awaryjne i postojowe oraz w warunkach nocnych mijania, które oświetlają miejsce wypadku,
  • ustawić w odpowiedniej odległości trójkąt ostrzegawczy,
  • poinformować służby ratownicze oraz Policję – tel. 112.

Idąc do pojazdów, które uległy wypadkowi należy zabrać:

  • apteczkę samochodową,
  • telefon komórkowy,
  • gaśnicę samochodową,
  • nóż do pasów lub inne ostre narzędzie służące do przecięcia pasów.

Podchodząc do pojazdów należy zwrócić uwagę czy samochód, który uległ wypadkowi nie przewoził materiałów niebezpiecznych (samochody oznaczone pomarańczowymi tablicami) i czy z pojazdów nie wycieka lub nie ulatnia się medium. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce należy natychmiast poinformować służby ratownicze, a własne działania uzależnić od  występującego zagrożenia.

Jeżeli jest to możliwe to należy zatrzymać innych użytkowników dróg, gdyż działając wspólnie z innymi będziemy bardziej skuteczni.

Będąc przy pojazdach należy sprawdzić czy otwierają się drzwi, (ułatwi to kontakt z poszkodowanymi), jeżeli drzwi są zakleszczone należy wybić szybę, w taki sposób, aby nie spowodować obrażeń poszkodowanego pamiętając, iż szkło hartowane (najczęściej szyby boczne) rozpada się na małe ostre kawałki, natomiast szyby klejone (zawsze szyba przednia i w  większości przypadków tylna) pękają, ale pozostają w jednym elemencie.

Następnie należy wyciągnąć kluczyki oraz przystąpić do sprawdzenia stanu zdrowia poszkodowanych. W pierwszej kolejności sprawdzamy czy nie  zostały zatrzymane czynności życiowe. Jeżeli są zachowane przystępujemy do tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa, opatrywania ran. Przez cały czas kontrolujemy czynności życiowe, ponadto należy okryć poszkodowanego kocem w celu zapewnienia komfortu termicznego oraz  pozostać z poszkodowanym do czasu przybycia ratowników.

Jeżeli zachowane są czynności życiowe oraz nie ma zagrożenia wybuchem, pożarem lub innymi nagłymi zdarzeniami nie należy ewakuować poszkodowanego z samochodu, gdyż może to spowodować dodatkowe obrażenia u osób ratowanych. W przypadku potrzeby ewakuacji należy zastosować taki sposób (chwyt ratowniczy), który do minimum ograniczy ruchy osoby poszkodowanej, a w szczególności należy pamiętać o stabilizacji głowy (odcinka szyjnego kręgosłupa).

Zawsze należy działać rozważnie aby nie spowodować dodatkowych obrażeń u osób poszkodowanych pamiętając, iż najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty.

st. bryg. Adam Wilk