Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Prewencja

Zachowanie podczas pożaru

Największe zagrożenie podczas pożaru dla ludzi znajdujących się w  budynkach stwarza gorący i zawierający trujące produkty spalania dym. To on bardzo szybko rozprzestrzenia się po obiekcie, odcina drogi ewakuacji oraz powoduje zatrucia i poparzenia.

Jeżeli zauważymy oznaki pożaru tj. płomienie, dym, specyficzny zapach powinniśmy przede wszystkim :

  • natychmiast zaalarmować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pożaru – zwłaszcza w pomieszczeniach powyżej),
  • wezwać straż pożarną (tel. 998, 112),
  • w zależności od rodzaju i wielkości pożaru oraz posiadanego sprzętu przystąpić do gaszenia lub ograniczenia szybkości rozprzestrzeniania się dymu i ognia (poprzez zamknięcie drzwi i okien do pomieszczenia objętego pożarem – ta czynność pozwoli nam uzyskać kilka minut na przeprowadzenie ewakuacji i ograniczenie strat).

Jeżeli nie jesteśmy w stanie ugasić pożaru, a mamy możliwość opuszczenia budynku lub strefy zagrożenia winniśmy to niezwłocznie uczynić. Należy pamiętać, iż poruszamy się na drogach ewakuacyjnych zgodnie ze znakami, które doprowadzą nas do najbliższego wyjścia.

Jeżeli dym i temperatura pojawi się na drodze ewakuacyjnej należy poruszać się jak najniżej (podłogi, posadzki itd.), gdyż tam temperatura i stężenie szkodliwych substancji jest najniższe.

Po opuszczeniu budynku należy udać się w miejsce wskazane przez straż, gdzie zostanie nam udzielona I pomoc oraz będziemy mogli udzielić niezbędnych informacji strażakom np. odnośnie zagrożonych osób.

W przypadku kiedy dym uniemożliwia nam wyjście z pomieszczeń w których  się znajdujemy (zadymione korytarze i klatki schodowe) oraz w sytuacji kiedy pojawia się dym w pomieszczeniu, należy:

  • otworzyć zamki w drzwiach wejściowych do mieszkania (ułatwimy i skrócimy czas dotarcia ratowników),
  • uszczelnić miejsca w których dym przedostaje się do pomieszczenia,
  • poinformować ratowników o naszej sytuacji, (dzwoniąc na nr tel. 998 albo 112 lub przez okno poinformować znajdujących się na zewnątrz ludzi-można wykorzystać latarkę),
  • udać się na balkon lub do pomieszczenia z którego okna wychodzą na utwardzony plac (gdzie może podjechać samochód z drabiną).

Z chwilą przybycia jednostki straży pożarnej, podporządkowujemy się decyzjom dowódcy, który między innymi decyduje o sposobie i potrzebie przeprowadzenia ewakuacji oraz czasie ponownego wejścia do budynku.

st.bryg. Adam Wilk