Czcionka: A A A
Kontrast: A A A A

Wydarzenia

Zawiadomienie o zawarciu umowy

Komenda Miejska PSP w Bytomiu zawiadamia, że w dniu 27.06.2018r. została zawarta umowa do zamówienia publicznego na roboty budowlane pod nazwą:
„Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu przy ul. Łużyckiej”

Zawiadomienie o zawarciu umowy – Generalny wykonawca